Skip to content

Veškeré práce od A do Z

Specializované odborné firmy, zabývající se kanalizací, odpadovými rozvody, rozvody vody a vůbec celou problematikou nakládání s tekutými odpady, jsou schopny vám dodat v podstatě cokoliv a provést jakékoliv práce, které se toho týkají – byť jen okrajově. Nejde jen o výstavbu přípojek, rozvodů domovních, jejich rekonstrukce ve starých zástavbách, ale také pravidelné revize obecních páteřních sítí, tlakové zkoušky, kontroly pomocí minikamer, odstraňování havárií, čištění domovních trubek a přípojek i potrubí velkého průměru, opravy bezvýkopové, ale i navazující práce, například terénní, po výkopech nových přípojek a rovněž tak i zednické a malířské práce po přestavbách či rekonstrukcích v domácnosti.

Nejmodernější technika

Základem pro úspěšnou a také ekonomicky úspornou činnost jsou ty nejmodernější dostupné metody a s tím dlouholetá praktická zkušenost pracovníků, kterou nemůže nahradit sebelepší školení, či teorie.