Skip to content

Studentské slevy

Často se stává, že o výuku v naší senzační autoškole Praha projeví zájem studenti. Dobře si uvědomujeme, že mají hluboko do kapes a že mnohdy šetří s každou korunou. Proto jsme jim poskytli slevu. Stačí při přihlášení sdělit a doložit, že jste studentem a platíte méně.

Teoretické znalosti

Po přijetí vaší přihlášky, doložené potvrzením o vaší zdravotní způsobilosti, začínáme s teoretickou výukou. Musíte se naučit pravidla silničního provozu a poté je umět používat v praxi.

Praktické dovednosti a návyky

Někteří z našich žáků se zpočátku bojí jezdit, jsou lehce nervózní, bojí se, že něco pokazí. To všechno brzy pomine a vy se pak k nám začnete těšit.

Rozsah výuky

Každý kurz má předepsaný počet hodin teoretické výuky a předepsaný počet hodin praktického výcviku. Výcvikové auto si může každý žák sám vybrat, vždy bude mít vedle sebe zkušeného instruktora.