Skip to content

Šetřete čas, přírodu i svou peněženku

Pokud si pro čištění kanalizací, odpadů, šachet, septiků nebo jímek vyberete naši firmu, volíte rychlý, efektivní, moderní a ekonomický postup. Při čištění recyklujeme nasátou odpadní vodu, to je umožněno filtrací v cisterně – nemusíme tedy doplňovat vodu z hydrantu jako je tomu obvykle nutné. Doba servisu je zkrácená o čekání při čerpání vody a vy tím pádem platíte méně hodin práce. Další výhodou tohoto postupu je podstatně menší spotřeba vody.

Předcházejte problémům do budoucna

Chcete-li omezit stresující situace spojené s hledáním havarijních služeb, učte se, jak jako uživatel máte zacházet s odpadem, chovejte se šetrně k vaší výlevce a tím i k přírodě. Obraťte se na naši firmu také kvůli preventivnímu řešení.